shape
shape

SİBER GÜVENLİK MAKALE DERLEMELERİ

Siber Güvenlik Makale Derlemeleri


AB Stratejik Pusulası: Avrupa İçin Doğru Yön mü?

Hazırlanmış olan raporda, 2022 yılının birçok önemli olayı içinde barındırarak hatırlanacak bir yıl olacağı belirtilmektedir. Nedenlerine bakıldığında Ukrayna’nın işgali, pandemi bitişi, NATO ve AB’nin güvenlik stratejilerini yayınlanması olarak gösterilmektedir. Stratejik Pusula ise AB için 27 ülkeyi geliştirme ve uluslararası kuruluşlarla ortak olma isteğini temsil etmektedir.

Dijital Egemenliğe Transatlantik Yaklaşım

Dijital egemenlik, dünya siyaset gündeminde önemli bir konuma sahiptir. Dünya genelindeki ülkeler, teknolojik üstünlük ve yeniliği politik, ekonomik ve güvenlik sistemlerinin temeline oturtmaktadır. Bu durum özellikle Ukrayna’da patlak veren savaşla birlikte daha fazla önem kazanmıştır.

Okyanus Altında İnternet Güvenliği: Avrupa ve ABD Kablo Güvenliğinde İş birliği Yapmalı

Yayımlanan makalede, internet trafiğinin seneler içinde artan kullanımı sebebiyle altyapının okyanus altındaki bu kablolara bağımlılığının artışı ele alınmıştır. İnternet kullanımının fazlalaşması ülkeleri denizaltı internet güvenliği konusunda endişeye sokmaktadır. Denizaltı kablolarının eski temel ve geçmişi Trans Atlantik iş birliğine dayanmaktadır. Aslında ilk kabloların döşenmesi Fransa ve İngiltere iş birliği ile 1856 yılında başlamış, böylece kablolar dünya çapında şirketler tarafından yaygınlaşmıştır. Bugün kullandığımız internetin neredeyse birçoğu bu kablolar sayesinde taşınmaktadır ve şayet olmasaydı görüntülü arama, sosyal medya ve e-ticaret gibi olguların günümüzde var olamayacağı vurgulanmaktadır.

TTC: Transatlantik İttifakın Sınanması

AB ve ABD arasında transatlantik bir ittifakın kurulması adına gerçekleşen girişimlerin sonuncusu olan TTC’nin (Trade and Technology Council) ikinci toplantısı, 16 Mayıs’ta Paris’te gerçekleşmiştir. TTC’den önceki girişim olan TTIP (2013), eleştirilerin hedefi olmuş ve bu noktada başarısızlığa uğramıştır. Birçok Avrupa ülkesinin ABD’ye yönelik güvensizlikleri müzakerelerin durdurulmasını beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla TTC’nin, uzun soluklu görüşmelerin ve yoğun çabaların bir sonucu olduğu belirtilmektedir.

Ukrayna’daki Savaş Avrupa’ya Özgü Çip Girişiminin Modasını Geçirmektedir

Araştırmada, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasıyla beraber daha da aşikâr hale gelen elektronik çiplerin modern endüstriler için hayati önemi tartışılmaktadır. Avrupa’daki otomobil üretiminin azalması bu kritik duruma işaret etmektedir. Çip girişimi savaştan önce tasarlanmış olsa da jeo-stratejik ve politik bir araç olarak görülmelidir. Yeni başlayan bir endüstri gibi yetersizliği kanıtlanır ise kamu desteği verilebilir. Çip endüstrisi bir bebek (başlangıç aşamasında olan) endüstrisi olarak görülmemektedir. Avrupa’daki çip endüstrisi oldukça eskidir fakat Avrupa araştırmaları bırakmıştır. Son teknolojik ekipmanlar için önde gelen firmalar sermaye finansı sorunu yaşamamaktadır. Mikro çiplerin üretimi farklı adımlar içermektedir. Ayrıca Avrupa bu konuda karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahiptir. Avrupa çip yasası çip üreticilerinin ihtiyaç duyduğu gereksinimler sebebiyle çıkarılmıştır fakat bunun yanlış yönlendirildiği düşünülmektedir.

 


Diğer Makale Derlemeleri