shape
shape

YÖNETİLEN YANGINLAR

Yönetilen Yangınlar


Orman yangınlarının oluşmasında birçok etken vardır. Bazen yıldırım düşmesi gibi doğal sebeplerle kendiliğinde oluşurken bazen de direkt olarak ya da dolaylı olarak tamamen insanlar nedeniyle yangınlar olabilmektedir. Son dönemlerde hem ülkemizde hem de dünya genelinde orman yangınlarının artması ve doğurduğu sonuçlar, bu konunun ne kadar önemli ve ciddi bir mesele olduğunu gözler önüne sermiştir. Ülkemizde, 2021 yılında yaklaşık olarak 178 bin hektar ağaçlık alan yangında yok olmuştur. Amerika’ya baktığımızda ise, 2021 yılında toplam 58,948 adet yangın meydana gelirken, bu yangınlarda yaklaşık olarak 7,124,554 akrelik alan yok olmuştur.


Orman yangınlarına sebep olan temel faktörlere bakıldığında iklim değişikliğinin getirdiği durumlar ve orman yangını riskinin fazla olduğu yerlerde yaşanan gelişmeler olduğu görülmektedir. Politik karar alıcı kesimin, orman yangınlarını önleme hususunda “orman yönetimi” çalışmalarını geliştirmesi önemlidir. Yönetilen yangın uygulaması kendi içinde riskler barındıran bir uygulama olmasına karşın, uygulanmadığı takdirde daha büyük riskler oluşturduğu belirtilmektedir. Özellikle etkili bir orman yönetimi uygulanabilmesi için yönetilen yangın yönteminin dikkatli, tedbirli ve gözlem altında uygulanmasının gerekli olduğu söylenmektedir.


Diğer Makale Derlemeleri