shape
shape

AKILLI TARIM

Akıllı Tarım

Araştırma Raporları

Bu rapor; Akıllı tarımın kapsamı, mevcut durumu, sağlayabileceği yararlar, uygulanan mevcut politikaların durumu ve gelecekteki beklentiler konusunda güncel bilgiler sunmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'ne özel olarak hazırlanmıştır.

Detaylar

Günümüzde nüfus artışı, gıda güvenliği, şehirleşme, iklim değişikliği, çevre kirliliği, işgücü bulma sıkıntısı gibi birçok faktör diğer sektörlerde olduğu gibi tarımsal üretim yöntemlerinde de değişimlere ve yeniliklere yol açmaktadır. Ayrıca elektronik, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler de bu yenilikleri hızlandırmaktadır. Hassas tarım, Dijital tarım, Tarım 4.0 gibi terimlerle de ifade edilen Akıllı Tarım teknolojileri de bu yeniliklerden biridir. Akıllı tarım; bitkisel ve hayvansal üretimde görülen birçok sorunun; sürdürülebilirlik ve çevreyi koruma bilinci çerçevesinde yeni dijital teknoloji ürünlerinin kullanımı ile çözülmesini hedef almaktadır. Akıllı Tarım; elektrikli traktörler, robotik ve otonom sistemler, otomatik dümenleme, Zirai İnsansız Hava Araçları, değişken düzeyli tarımsal girdi uygulama gibi teknolojilerle verimi düşürmeden tarımsal girdilerde tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca, çevreye ve doğal kaynaklara verilen zararların azalmasına da destek olmaktadır.

Bu raporun amacı; Akıllı tarımın kapsamı, mevcut durumu, sağlayabileceği yararlar, uygulanan mevcut politikaların durumu ve gelecekteki beklentiler konusunda güncel bilgiler sunmaktır. Rapor dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Akıllı ve hassas tarımın kapsamı, yer alan teknolojiler, bu teknolojileri gerekeli kılan faktörler ve tarihsel gelişim incelenmiştir. İkinci bölümde Akıllı tarım ile sağlanabilecek yararlar ele alınmış, üçüncü bölümde ise Akıllı tarımın dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durumu, ilgili ulusal ve uluslararası politikalar ile geleceğe yönelik riskler ve beklentiler incelenmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise, elde edilen bulgular özetlenmiş ve öneriler sunulmuştur.

Düşünce ve araştırma kuruluşları ulusal ve uluslararası politikaların oluşturulmasında geleneksel öneme sahiptir. Ülkeler için hayati bilgileri ve analizleri üretme görevi üstlenen, adaletin, kalkınmanın ve ilerlemenin vazgeçilmez aktörleridir. Bu kuruluşların ürettiği yayınlar, ülke yöneticileri ve kanun yapıcılar tarafından dikkate alınmaktadır. Bu nedenle raporun hazırlanmasında düşünce ve araştırma kuruluşlarının yayınlarına öncelik verilmiştir. 

 

Hızlı İletişim

Konuyla ilgili merak ettikleriniz veya iletmek istedikleriniz için hemen bize yazabilirsiniz!

Diğer Raporlar