shape
shape

MARMARA-ORTA ANADOLU SANAYİ DÖNÜŞÜMÜ

Marmara-Orta Anadolu Sanayi Dönüşümü

Araştırma Raporları

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM) olarak Konya Ticaret Odası için özel hazırladığımız bu raporda; Marmara Sanayi Bölgesi’ndeki İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde yer alan imalat ve sanayi sektörlerindeki değerlerin kayda değer bir kısmının, Orta Anadolu Sanayi Bölgesi’nde bulunan Aksaray, Ankara, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerine aktarılmasının analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Detaylar

Ülkelerin tamamen birbirine eklemlendiği günümüz küresel ticaret koşullarında, bölgesel ve uluslararası arenada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü ve dayanıklılığını artırmak için kamu, sivil toplum ve özel sektörde sayısız çalışma yapılmaktadır. Türkiye’nin büyüme ve kalkınma hedefleri üzerine yapılan bu çalışmaların temelini sürdürülebilirlik perspektifi oluştururken üretilen projeler; ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç kilit başlığın altında tasarlanmaktadır. Bu çalışmaların odağında yaygın bir şekilde, ekonomik ve sosyal sermayesinde oluşan uçurum ile İstanbul yer almaktadır. Hatta Arkitera’da 17 yıl önce yayımlanan bir değerlendirmede dahi kutup başı olarak anılan şehrin, diğer önemli yerleşim merkezleriyle arasındaki gelişmişlik farkının kapanmasına imkân vermediğinin altı çizilerek şöyle tanımlanır:

“İstanbul Metropolünün aşırı büyümesi, doğal ve ekonomik kaynaklara dayalı kentsel sürdürülebilirliğini de riske sokmakta ve artan üretim ve hizmet maliyetleriyle küresel rekabette tutunması konusunda endişeler uyandırmaktadır. Yarışan metropoller sisteminde,İstanbul'undaartık yapısal yetersizliklerini gidermesi, gereksiz yüklerden kendini arındırması gerekmekte olup kentsel maliyetlerini desantralizasyon yoluylauygun ölçekler oluşturarak düşürmesi kaçınılmazdır.”

Uzun vadeli risklerden korunmak, herkes için kapsayıcı ve adil yaşam olanağı sağlamak söz konusu olduğunda da sadece İstanbul değil, çevre illeriyle birlikte Marmara Sanayi Bölgesi’nin kayda değer bir kısmının Orta Anadolu’da yeniden konumlandırılması artık bir fikir olmanın dışında; ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda sürdürülebilirliğin ve buna ilave olarak ekonomi güvenliğinin birincil şartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün Marmara Sanayi Bölgesi’nin Türkiye ekonomisi içerisindeki büyüklüğü, önemi ve katkısı göze alındığında söz konusu bölgenin karşı karşıya kalması muhtemel her türlü tehdidin aynı zamanda tüm ülkenin ekonomi güvenliğine yönelik olduğu değerlendirilmektedir.

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM) olarak hazırladığımız bu raporda; Marmara Sanayi Bölgesi’ndeki İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde yer alan imalat ve sanayi sektörlerindeki değerlerin kayda değer bir kısmının, Orta Anadolu Sanayi Bölgesi’nde bulunan Aksaray, Ankara, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerine aktarılmasının analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Hızlı İletişim

Konuyla ilgili merak ettikleriniz veya iletmek istedikleriniz için hemen bize yazabilirsiniz!

Diğer Raporlar