shape
shape

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Sürdürülebilir Kalkınma

Araştırma Raporları

Konya Büyükşehir Belediyesi için özel olarak hazırlanan raporumuzun odak noktası, düşünce kuruluşlarının sürdürülebilirliğe dair bakış açılarının analiz edilmesidir. Bu kapsamda raporda sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma tanımlarının yanı sıra, sürdürülebilir kalkınmanın tarihsel evrimi incelenmiştir. Çalışmanın devamında sürdürülebilirliğin ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutları farklı coğrafyalardaki düşünce kuruluşları üzerinden değerlendirilmiştir.

Detaylar

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları farklı yorumlara açık olsa da temelde karşı karşıya kaldığımız çevresel, sosyal ve ekonomik sınırlamaların farkındalığına karşı, farklı ve genellikle rekabet eden ihtiyaçları dengelemeyi hedefleyen kalkınma yaklaşımıdır. Sürdürülebilir kalkınmanın önemi, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden, şimdiki nesillerin ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Başka bir ifadeyle, yarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bugünün kaynaklarını doğru ve verimli şekilde kullanmayı ifade etmektedir. Çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, yoksulluğun ortadan kaldırılması, sosyal kapsayıcılık ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi teşvik eden sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesi, herkes için dengeli ve müreffeh bir gelecek imkânı ortaya koymaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma; kavramlar, kapasite, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, eylem planlarının uygulanabilmesi için finansmanın izlenmesi gibi küresel eylemleri içermektedir. Bu eylemler hükümet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, çok sayıda uluslararası kuruluş ve düşünce kuruluşlarının iş birliği ile gerçekleşmektedir. Bugün, dünyanın karşı karşıya olduğu ekonomik, çevresel ve sosyal zorluklarla ilgili çözüm önerileri sunan düşünce kuruluşları, aynı zamanda araştırmacılar ile karar vericiler arasında arabuluculuk yapmaları nedeniyle önemli politik aktörler arasında yer almaktadır.

Raporun odak noktası, düşünce kuruluşlarının sürdürülebilirliğe dair bakış açılarının analiz edilmesidir. Bu kapsamda raporda sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma tanımlarının yanı sıra, sürdürülebilir kalkınmanın tarihsel evrimi incelenmiştir. Çalışmanın devamında sürdürülebilirliğin ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutları farklı coğrafyalardaki düşünce kuruluşları üzerinden değerlendirilmiştir. Son olarak düşünce kuruluşlarının sürdürülebilirliğe dair politika önerileriyle rapor tamamlanmıştır.

Sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik her türlü girişim, gezegenimizin geleceği için son derece önemlidir: “B planımız yok, çünkü B gezegeni yok”.

Hızlı İletişim

Konuyla ilgili merak ettikleriniz veya iletmek istedikleriniz için hemen bize yazabilirsiniz!

Diğer Raporlar