shape
shape

TÜRKİYE İÇİN YENİ AKREDİTE GÖÇMEN ÇALIŞMA VİZESİ: BİR MODEL ÖNERİSİ

  • Anasayfa
  • Raporlar
  • Türkiye İçin Yeni Akredite Göçmen Çalışma Vizesi: Bir Model Önerisi

Türkiye İçin Yeni Akredite Göçmen Çalışma Vizesi: Bir Model Önerisi

Araştırma Raporları

Ülkemizin sosyo-politik gündemiyle birleştirerek hazırlanan “Türkiye İçin Yeni Akredite Göçmen Vizesi: Bir Model Önerisi” raporu, ekonomi güvenliğini önceliklendirerek işletmelerimizin uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Paylaşılan rapor sonuç odaklı pratik çözümlerle, nitelikli ve kalifiye göçmenlerin farklı değerlendirilmesi gerektiğini ve planlamanın buna uygun yapılması önceliğini savunuyor.

Detaylar

Türkiye’de “Akredite Göçmen İşçi Vizesi” İhtiyacı: Ekonomik Kalkınma ve Sürdürülebilirlik için Bir Fırsat

Siyasal, toplumsal ya da ekonomik nedenlerle bireylerin veya toplulukların yaşadıkları yerleşim yerini terk ederek, başka bir yerleşim yerine ya da başka coğrafik alanlara geçme eylemi olan ‘göç’ artık bizler için daha geniş anlamlar ihtiva ediyor. Zira 21. yüzyılda karşı karşıya kaldığımız göçün sebebi ekonomik krizler, savaşlar ve politik mücadeleler. Hal böyle olunca göç dalgaları artık dünya genelinde taşınma hadisesi olmaktan çıkıp; rekabet, ekonomi, kriz, kalkınma, işgücü, yatırım gibi çok farklı başlıkları etkileyen bir tetikleyici olarak da görülmekte.

Küreselleşmenin getirdiği yoğun rekabet ortamında, ülkelerin ekonomik büyümeleri ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaları, yenilikçi ve esnek politikaların hayata geçirilmesiyle mümkün olmakta. Bu açıdan bakıldığında göçmen işgücü, gelişmiş ülkelerin ekonomisine önemli katkı sağlayan bir araç olarak kullanılıyor. Türkiye ise yüksek nitelikli ve kalifiye yabancı çalışanlar için büyük bir potansiyel taşıyor. Ancak bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için yabancıların çalışma koşullarının yeniden gözden geçirilmesi, incelenmesi ve yenilikçi çözüm önerileri geliştirilmesi gerekiyor.

Bu bağlamda, elinizde bulunan "Türkiye İçin Yeni Akredite Göçmen Çalışma Vizesi: Bir Model Önerisi" başlıklı rapor, ülkemizin ekonomik büyümesine ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak yenilikçi bir yaklaşımı sunmayı amaçlamaktadır. Rapor, Türkiye'nin göçmen iş gücünden daha etkin bir şekilde faydalanarak ekonomik ve sosyal dinamiklerini güçlendirme yolunda atacağı önemli bir adımı temsil etmektedir.

İnşaat, sanayi ve tarım ülkemiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturan en önemli sektörler. Kalifiye işçi açığı bu sektörlerin varlığı ve gelişimlerine darbe vuruyor, sektörel yavaşlamalar ise ülke ekonomimizde ciddi ihracat kayıpları yaşatıyor. Tam da bu sebeplerle Akredite Göçmen Çalışma Vizesi modeli ekonomi güvenliği için de önemli bir çözüm sunuyor.

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM) tarafından hazırlanan ve sanayi, inşaat ve tarım sektörlerindeki kalifiye işçi krizine çözüm olarak sunulan bu model önerisi, yetenekli ve kalifiye göçmen işgücünü ülkemize çekme potansiyelini artırarak, iş piyasasına ve ekonomiye olumlu katkılar sağlamayı hedeflemektedir. Model, sadece ekonomik büyümeyi desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda kültürel çeşitliliği artırarak toplumsal zenginliği de pekiştirecektir.

Rapor, Türkiye’nin mevcut işgücü politikalarını inceleyerek, dünya genelindeki başarılı uygulamaları ele almakta ve ülkemize özgü bir model önerisi sunmaktadır. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu işgücü ‘yüksek nitelikli’ ve ‘kalifiye’ olarak iki başlık altında sınıflandırılarak incelenmiş ve bu sayede çok daha verimli ve uygulanabilir sonuçlar elde edilmiştir.

3 bölüme ayrılan bu kaynağın ilk bölümünde göçmen istihdamının dünyadaki geçmişi bugünü ve geleceğini, farklı ülkelerce uygulanan çalışma vizesi ve kart modellerini, yine bu ülkelerde göç sonucu oluşan veri ve istatistikleri, göçmen istihdamına ilişkin hukuki süreçlerini ve uluslararası çalışma örgütü sözleşmelerini, açık ve net verilerle sunulan tabloları bulabilirsiniz.

İkinci bölümde göçmen çalışma vizesine ait ayrıntıları, başvuru ve çalışma izni türlerini, çıkarılan kanunları, istihdama yönelik kanun ve uygulamaları, yabancı yatırımlar için düzenlenen kanunlarını ve kalkınma planları gibi pek çok konuda hazırlanmış en doğru ve güncel verilere ulaşabileceksiniz.

Üçüncü ve son bölümde ise ‘Yüksek Nitelikli İşgücü’ için kısa, orta ve uzun vadeli öneriler ile ‘Kalifiye Meslekler İçin de yine kısa orta ve uzun vade için hazırlanmış net ve anlaşılır bilgileri bulacaksınız. Bu çalışma sayesinde akredite göçmen istihdamına dair merak edilen hemen her bilgi, veri, tablo ve ayrıntıya ulaşmak mümkün.

Önerilen modelde; turizm sektöründe uygulanan "1 Türk işçiye karşılık 1 yabancı işçi" hakkının sanayi, inşaat ve tarım sektörlerine de tanınması, organize sanayi bölgelerinde göçmen işçilere yönelik %5 ek lojman imar izni ve özel istihdam büroları ile işgücü arz ve talebinin dengelenmesi gibi yenilikçi çözümler öne çıkmaktadır. Ayrıca, kalifiye işgücü için "Elâ Kart" gibi yeni uygulamalarla, iş piyasasında ihtiyaç duyulan yetkinliklerin belirlenmesi ve göçmen iş gücünün entegrasyon süreçlerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Bu raporun, ülkemizin ekonomik kalkınma stratejilerine katkı sağlayacağına ve sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir rehber olacağına inanıyoruz. Göçmen işgücünün doğru ve etkin bir şekilde entegre edilmesi, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak, yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa etme yolunda güçlü bir adım olacaktır.

Hızlı İletişim

Konuyla ilgili merak ettikleriniz veya iletmek istedikleriniz için hemen bize yazabilirsiniz!

Diğer Raporlar