shape
shape

ET SÜT YUMURTA

Et Süt Yumurta

Araştırma Raporları

Konya Ticaret Borsası için özel olarak hazırlanmış bu rapor, dünyadaki hayvancılıkla ilgili düşünce kuruluşlarının genel olarak son dönemdeki gündem değerlendirmelerini, gelecekte neler beklendiğini özetlemektedir. İlave olarak dünyadaki büyükbaş ve kanatlı varlığı ile kırmızı ve beyaz et üretiminin durumu, başlıca hayvansal gıda tüketim miktarları ülkelere göre değerlendirilmiştir. Bu parametreler bakımından Türkiye’nin dünyadaki güncel durumu ve son 50 yıllık geçmişi incelenmiştir.

Detaylar

Düşünce kuruluşları, hayvancılıkla ilgili özellikle dünyada artan iklim krizinde çiftlik hayvanlarının yetiştiriciliğinin büyük rol oynadığına ve çiftlik hayvanlarının sayısının artmasının doğaya ciddi zararlar verdiğine değinmektedirler. Buna yönelik her ne kadar bazı ülkeler hayvansal üretimi baskılamaya yönelik adımlar atsa da çoğu ülkede yeterli kamuoyu oluşmadığı ve gerçekleşebilecek sosyoekonomik problemlerden ötürü yeterli adım atılmadığı görülmektedir. Raporlarda hayvansal gıdalar yerine alternatif bitkisel ve kultive protein kaynaklarına geçiş süreci olması gerekliliğinden bahsedilmektedir. Bu geçiş sürecinde hayvancılık sektöründe çalışanları mağdur etmeyecek ve toplumun damak zevkini etkilemeyecek adımlar üzerinde durulmuştur.

Düşünce kuruluşlarının güncel olarak üzerinde durduğu bir diğer konu da organik hayvancılıktır. Son yıllarda organik hayvansal gıdalara yönelik talepler her ne kadar artsa da pandemide kesimhanelerin kapanması, sertifikalı yem maddeleri temininin sıkıntıları ve organik üretime yönelik yasal mevzuatlardan ötürü organik hayvancılık yapan işletmelerin yaşadığı sıkıntılara değinilmiştir.

Düşünce kuruluşlarının güncel olarak inceledikleri başka bir konu da beyaz et üretimindeki gelişmeler ve gelecekteki durumu hakkındaki öngörülerdir

Düşünce kuruluşlarında Amerika’da süt sığırcılığının son 20 yılda gösterdiği büyüme ve sektörün karşılaştığı sorunlara değinilmiştir. Amerika süt sığırcılığında işletme kapasitelerinin ve sığır başına düşen süt veriminin arttığı görülmektedir.

Hızlı İletişim

Konuyla ilgili merak ettikleriniz veya iletmek istedikleriniz için hemen bize yazabilirsiniz!

Diğer Raporlar