shape
shape

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim Değişikliği

Araştırma Raporları

Bu rapor; son dönemde çok farklı başlıklarda dünya genelinde etkisini gösteren iklim değişikliğinin, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilişkisinin incelenmesi ve uluslararası düşünce kuruluşları gözünden yerel yönetimlerin konuya bakış açısının ortaya konması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi için özel olarak hazırlanmıştır.

Detaylar

İklim değişikliği “karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişiklikler” olarak tanımlanmaktadır. İklim değişiklikleri nedeni ile büyük göçlerin başlayacağı, 2050 yılına kadar sadece iklim değişikliklerinden dolayı 143 milyon kişinin göçe zorlanacağı ve özellikle bu tarihten sonra etkilerin katlanarak artacağı öngörülmektedir.

Birleşmiş Milletler, tarafından deklare edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışın sağlanması için küresel bir eylem çağrısıdır. Hedef insanlık ve gelecek nesiller için daha güzel ve yaşanabilir bir dünya sunmaktır. Birleşmiş Milletler, iklim değişikliğini kalkınmaya karşı en büyük tehdit olarak ilan ederken, Dünya Ekonomik Forumu bunu “dünyamız için ciddi bir varoluşsal risk” olarak nitelendirmiştir.

"Uluslararası Düşünce Kuruluşları Gözüyle İklim Değişikliği" raporu; karbon ayak izi ve ölçümü, mobilite ve elektrikli araçlar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde iklim krizi, karbon emisyonu, enerji verimliliği ve tarımda iklim dostu uygulamalar gibi konuları incelemektedir. Ayrıca iklim değişikliğinin; ticaret, insan hakları, savunma sanayi, sağlık gibi konularla ilişkisi de içerikte yer almaktadır. 

Çalışmanın ana konusu, uluslararası düşünce kuruluşlarının yerel yönetimlerde iklim değişikliğine yönelik çalışmalara bakış açısı olmakla birlikte konu ile ilgili ulusal ve uluslararası stratejik planlama faaliyetleri de son bölümde yer almıştır. 

Hızlı İletişim

Konuyla ilgili merak ettikleriniz veya iletmek istedikleriniz için hemen bize yazabilirsiniz!

Diğer Raporlar